fredag 22 oktober 2010

Score!

Mailade igår ang bristen på hundrastgårdar i vårt område, och idag har jag fått detta svar:

Hej!

Förvaltningen har fått in önskemål om hundrastgårdar bl a i Västertorp varför vi nu ser över möjligheterna att inrätta en där. Förvaltningen kommer att lämna ett förslag som behandlas i stadsdelsnämnden i år, på nämndens möte i november eller om det inte hinns med, i december. Om nämnden bifaller förslaget inrättas rastgården så snart vädret tillåter.

Score! Hoppas bara att förslaget genomförs också, då har vi många glada hundägare i området :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar